MENU
Bazy bibliograficzne

Ogólnoteologiczne

  1. Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES, prowadzona przez Federację Bibliotek Kościelnych FIDES, indeksuje zawartość ponad 200 czasopism teologicznych, religioznawczych i nauk kościelnych oraz ponad 500 prac zbiorowych.

Tomistyczne

  1. Polska Bibliografia Tomistyczna, prowadzona przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, obejmuje okres od 1879 (do 2004 systematycznie przebadany).

Dominikańskie

  1. Dominikański Słownik Bibliograficzny o. Cypriana Wichrowicza OP, bibliografia napisanych do 2012 r. prac dominikanów Polskiej Prowincji, wraz z mini-biogrami poszczególnych autorów.

Patrystyczne

  1. Bibliografia polskich tłumaczeń tekstów patrystycznych do r. 2006 (wybór), obszerna, przygotowana przez ks. prof. dr hab. Jana Słomkę bibliografia, uporządkowana według serii wydawniczych i tytułów czasopism.  Zawiera też skrótowe informacje o tekstach patrystycznych dostępnych w internecie.
  2. Wybrana bibliografia patrystyczna, przejrzysta, obszerna bibliografia przygotowana przez ks. dr Rafała Zarzecznego SJ, uwzględniająca m.in. podręczniki do patrystyki, polskie tłumaczenia, wydania zagraniczne, pomoce językowe i zawartość niektórych czasopism patrystycznych.

BACK TO TOP