MENU
Dominikalia

Od końca 2015 do początku 2017 roku obchodzimy jubileusz osiemsetlecia Zakonu Braci Kaznodziejów, zatwierdzonego przez papieża Honoriusza III dnia 22 grudnia 1216 roku. Zakładając nowy zakon, św. Dominik chciał, by jego członkowie łączyli dogłębne studia i przygotowanie teologiczne z umiejętnością ewangelizowania innych dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy. To właśnie systematyczne, intelektualne poznawanie Boga – obok osobistej modlitwy i kontemplacji – miało być podstawą dla głoszenia światu Dobrej Nowiny. Nic zatem dziwnego, że „teologiczne zacięcie” było od początku charakterystycznym rysem dominikanów. Tutaj chcielibyśmy więc przypomnieć choć niewielką cząstkę z ogromnego dorobku teologicznego, będącego owocem ośmiuset lat istnienia Zakonu Braci Kaznodziejów. 

Nawet nie wychodząc z domu można zagłębić się w świat "teologii dominikańskiej" - w internecie jest wiele stron pomagających w samodzielnym studiowaniu teologicznego dorobku Braci Kaznodziejów.

Przypominamy artykuły z wychodzących przed laty czasopism dominikańskich: "Szkoły Chrystusowej" (1930-1939) i "Róży Duchownej" (1898-1939). Choć wiele się od tamtych czasów zmieniło, wierzymy, że są bardzo cenne, nie tylko ze względów historycznych.

"Traktat o Eucharystii" św. Tomasza z Akwinu obejmuje 12 kwestii (73-84) z trzeciej części "Summy teologii". Z okazji Jubileuszu, zamieszczamy jego nowe tłumaczenie na język polski.

Nad kilkoma teologami dominikańskimi chcielibyśmy się na dłużej zatrzymać i dokładniej przeanalizować ich dorobek. W dziale tym można zatem znaleźć bardziej szczegółowe opracowania na temat poszczególnych uczonych z Zakonu.

Dominikańska teologia to oczywiście nie tylko św. Tomasz z Akwinu czy św. Albert Wielki. Wielu członków Zakonu Kaznodziejskiego na trwałe wpisało się w historię teologii.

BACK TO TOP