MENU
Quaestiones disputatae

Kwestie dyskutowane – inaczej dysputy problemowe – to dogłębne, niekiedy bardzo zażarte dyskusje na wybrany, szczególnie aktualny temat. Były one często wykorzystywane na średniowiecznych uniwersytetach i polegały na wszechstronnym analizowaniu argumentów przemawiających za jakąś tezą lub przeciw niej. W dziale tym zamieszczane będą zatem sprawozdania z szeregu dyskusji teologicznych, jakie toczyły się w Kościele na przestrzeni wieków.

Dysputa III – Czy Jezus wiedział, że jest Bogiem?

Kościół katolicki wyznaje wiarę w to, że Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ta prawda wiary ukształtowała się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jednak koegzystencja dwóch natur – boskiej i ludzkiej- w jednej Osobie, stanowi od samego początku tajemnicę, z którą chrześcijanie zmagają się od ponad dwóch tysięcy lat. Zasadniczym źródłem sporów […]

Przeczytaj więcej

Dysputa II – Sprawiedliwość a miłosierdzie

Współcześnie bardzo często możemy spotkać się z przeciwstawianiem sobie sprawiedliwości i miłosierdzia. Nieraz można spotkać się z opiniami, iż to pierwsze jest właściwe dla „starotestamentowego” Boga, zaś drugie – dla Boga Nowego Testamentu, objawionego w Jezusie. Niekiedy linię podziału szkicuje się inaczej: sprawiedliwość ma być czymś „ludzkim”, zaś miłosierdzie – czymś „boskim”. Czy jednak takie […]

Przeczytaj więcej

Dysputa I – Czy Kościoł jest potrzebny do zbawienia?

Gdy rozmawia się dzisiaj o zbawieniu i wspomina się w tym kontekście o Kościele to prawie na pewno ktoś zapyta: „A co z tymi, którzy nie należą do Kościoła? Czy oni też będą zbawieni?”. W tej dyspucie chcielibyśmy zebrać jak najwięcej materiałów dotyczących tego właśnie, szeroko dyskutowanego dziś, zagadnienia. Czy rzeczywiście należenie do Kościoła jest […]

Przeczytaj więcej
BACK TO TOP