MENU
nova et vetera

Warto wydobywać ze skarbca teologii „rzeczy nowe i stare” (por. Mt 13, 52) – czyli czerpać zarówno z jej przebogatej tradycji, jak i z jej najnowszego dorobku. W tym dziale znajdują się zatem i aktualności teologiczne, i „odgrzebane” przez naszą redakcję wiadomości, wykłady, teksty.

 

Wyjątkowość Kościoła – ogólnopolska konferencja naukowa

Dziś, w dobie ogólnego dystansowania się społeczeństwa od nauki Kościoła, powtarzania hasła: „Jezus tak, Kościół nie” tytuł konferencji naukowej „Wyjątkowość Kościoła” wydaje się dość prowokujący.

Przeczytaj całość

„Biblia w kulturze świata”. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza na wykłady otwarte  Biblia w kulturze świata  w każdą trzecią sobotę miesiąca.

Cykle tematyczne tegorocznych wykładów, które rozpoczną się 18 listopada 2017, prezentują się następująco:

  1. Mistyka Izraela – prowadzi ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek UP JPII
  2. Charakterystyka czasów Chrystusa  najstarszego Kościoła – prowadzi dr inż. Anna Wajda UPJPII
  3. Inspiracje biblijne w sztuce i literaturze  – prowadzi dr Wiesław Kic

Wykłady odbywać się będą w trzecie soboty miesiąca w godzinach od 10-tej do 14-tej, w sali 111 w budynku przy ulicy Franciszkańskiej 1.

Szczegółowy plan wykładów przedstawia się następująco:

18 listopada 2017 – cykl 1 i 2

16 grudnia 2017 – cykl 1 i 2

20 stycznia 2018 – cykl 1 i 2

17 lutego 2018 – cykl 1 i 2

17 marca 2018 – cykl 1 i 3

21 kwietnia 2018 – cykl 1 i 3

19 maja 2018 – cykl 1 i 3

Każdy wykład w ramach cyklu stanowi odrębną całość i nie wymaga znajomości poprzednich wykładów. Potwierdzenie uczestnictwa w wykładach mogą otrzymać osoby, które będą obecne na ponad połowie wykładów.

Szczegóły: http://upjp2.edu.pl/uczelnia/studia/oferta/wyk%C5%82ady-otwarte/biblia-w-kulturze-%C5%9Bwiata

 

O wierze i teologii – o. Prof. Jacek Salij OP

Głównym celem uprawiania teologii nie jest zaspokajanie naszej ciekawości, ale doprowadzanie nas do coraz mocniejszej więzi z Bogiem.

Ufność w prawdy wiary, które rozważa teologia,  ma ostatecznie przemienić się w wieczne zjednoczenie ze Stwórcą. Wiara jednak musi być przez nas dobrze pojmowania, aby się w niej nie pogubić i nie wejść na błędne ścieżki. Temat wiary, jej relacji do teologii i refleksja nad trudnymi aspektami nauczania Kościoła, jest głównym tematem najnowszej publikacji o. Jacka Salija.

Przeczytaj całość

Noe i jego arka

„Noe budujący arkę”

Historia tego, jak sprawiedliwy Noe i jego rodzina zostali uratowani z wielkiego kataklizmu, wydaje się wręcz bajkowa. Różne dzieła kultury, które inspirują się tym biblijnym opowiadaniem, mogą jeszcze wzmocnić to wrażenie. Jakiś czas temu w hollywoodzkiej superprodukcji Noe: wybrany przez Boga (2014) mogliśmy zobaczyć zrealizowane z  wielkim rozmachem sceny, w których na pokład ogromnej arki wchodzą wszelkiego rodzaju zwierzęta, m.in. niedźwiedzie, lamparty i żyrafy. Nieprawdopodobieństwo tych scen wydaje się być bezdyskusyjne. Jakie tropy w interpretacji opowiadania o potopie podsuwają nam natomiast nie artyści, ale chrześcijańscy teologowie – tak aby historia Noego nie była dla nas jakimś nieuchwytnym mitem?

Bez trudu udowodniono, że opisana w Biblii ulewa nie mogła zalać ziemi tak, by woda pokryła nawet wierzchołki gór. Tak samo niemożliwe byłoby zabranie na pokład po parze wszystkich gatunków zwierząt. Dlatego wielu egzegetów woli przyjmować w tym kontekście teorię o potopie lokalnym, czyli takim, który dotknął tylko znany ówczesnym ludziom świat. Jeśli potop ów dotyczył stosunkowo niewielkiego obszaru, to również liczba zwierząt zabieranych na pokład arki byłaby znacznie ograniczona. Jakaś ogromna powódź mogła wydarzyć się naprawdę, na co wskazywałyby fakt istnienia pozabiblijnych tekstów mówiących o potopie. Jest to m.in. Epos o Gilgameszu, czy akadyjski Epos o Atrahasisie[1]które to teksty są starsze od opowiadania biblijnego. Nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, ale warto zaznaczyć, że pojawia się w nich wiele elementów podobnych do tych z Księgi Rodzaju, takich jak motyw wybrania sprawiedliwego, powodujący potop gniew bogów i nowy początek ludzkości po potopie. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że autorzy biblijni pozostawali pod silnym wpływem literatury Bliskiego Wschodu. Według niektórych uczonych, na to, że jakiś wielki potop mógł mieć miejsce na tych terenach mniej więcej trzynaście tysięcy lat temu, wskazują  też odkrycia geologiczne i archeologiczne[2]. Przeczytaj całość

Maryja – Matka Kościoła

Jakiś czas temu, w drugim dniu świąt Zesłania Ducha Świętego czciliśmy Maryję, jako Matkę Kościoła. Prawda o Bożym macierzyństwie Maryi jest w Kościele uznawana już od wielu wieków, jednak wiara, że jest Ona Matką całego Kościoła jest stosunkowo młoda.

W swoim tekście arcybiskup Józef Michalik przedstawia, jak historia doprowadziła do uznania tego tytułu Maryi. Wykłada naukę, którą daje nam na ten temat Pismo Święte oraz tradycja, a także jak nawiązywali do tego w nauczaniu poszczególni papieże.

Monika Buszko

Interdyscyplinarne studia z judaizmu i relacji chrześcijańsko-żydowskich

Dla tych, którzy interesują się judaizmem i relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, nowa inicjatywa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie może okazać się bardzo interesująca. Chodzi o studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-BirkenauCentrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu  oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie Przeczytaj całość

Wykłady o wierze i nauce na stronie Instytutu Faradaya

Na stronie Faraday Institute for Science and Religion można znaleźć setki godzin wykładów i krótkie opracowania dotyczące tematów z pogranicza wiary i nauki. Część z nich przygotowali naukowcy światowej sławy. Materiały są dostępne w języku angielskim.

Przeczytaj całość

Pięćsetlecie Reformacji – ogólnopolska konferencja naukowa

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową Kościół a jedność, którą objął swoim patronatem ks. kard. Gerhard L. Muller,  prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Konferencja odbędzie się 28 lutego w Krakowie. Przeczytaj całość

O czasach ostatecznych na adwent

W naszym dziale zajmujemy się nie tylko najnowszymi publikacjami, ale przypominamy również o tych niegdyś wydanych, które warto mieć na uwadze. Jedną z takich książek jest Eschatologia Nowego Testamentu o. Augustyna Jankowskiego. Przeczytaj całość

Co ma wspólnego wiara z niewiarą według Tomaša Halika?

Na dzisiejszym barwnym i hałaśliwym rynku towarów religijnych mogę niekiedy ze swoją wiarą chrześcijańską wydawać się bliższy sceptycznym i agnostycznym krytykom religii niż temu wszystkiemu, co się tam oferuje. Z ateistami pewnego typu jestem w stanie podzielić ich poczucie Bożej nieobecności w świecie. Jednak ich wyjaśnienie  owego poczucia uważam za zbyt pochopne – za przejaw niecierpliwości. […] Tak, główną różnicę między wiarą a ateizmem dostrzegam w cierpliwości. Ateizm i religijny fundamentalizm oraz entuzjazm zbyt łatwej wiary są uderzająco podobne do siebie w tym, jak szybko potrafią uporać się z tajemnicą, którą  nazywamy Bogiem – i właśnie dlatego wszystkie te trzy postawy są dla mnie jednakowo nie do przyjęcia [1]. Przeczytaj całość

BACK TO TOP