MENU
O czasach ostatecznych na adwent

W naszym dziale zajmujemy się nie tylko najnowszymi publikacjami, ale przypominamy również o tych niegdyś wydanych, które warto mieć na uwadze. Jedną z takich książek jest Eschatologia Nowego Testamentu o. Augustyna Jankowskiego.

eschatologia-nowego-testamentu Eschatologia (z greckiego έσχατος /eschatos/ – ostatni + λόγος /logos/ – słowo, nauka) to dziedzina teologii, która zajmuje się rzeczami ostatecznymi, czyli śmiercią i zmartwychwstaniem, powtórnym przyjściem Chrystusa, sądem i niebem, czyśćcem i piekłem. Adwent jest tym czasem, który w sposób szczególny odsyła nas ku refleksji o Paruzji. „Koniec świata” – jak to się potocznie mówi – i los człowieka po śmierci to tematy wzbudzające zainteresowanie i emocje nie tylko u teologów. Jednakże, powszechne wyobrażenia o końcu czasów, na które składają się różne „tradycje”,  bardzo często odbiegają od tego, co chce  nam przekazać Biblia. Dlatego książka jednego z najwybitniejszych polskich biblistów, o. Augustyna Jankowskiego, która jest wnikliwą analizą tekstów Pisma Świętego odnoszących się do rzeczy ostatecznych, niejednokrotnie odwołującą się do języka oryginału, na pewno jest obowiązkową lekturą dla każdego, kto z perspektyw wiary chrześcijańskiej chciałby zgłębić te trudne tematy. Ostatnia, poszerzona wersja książki o. Jankowskiego ukazała się nakładem wydawnictwa WAM w serii „Myśl Teologiczna” w 2007 roku.

W tej szczegółowej i głębokiej publikacji znajdziemy m.in.: syntetyczne opracowanie eschatologii Starego Testamentu, również z perspektywy porównania do innych religii, analizę wszystkich fragmentów Ewangelii, w których Chrystus odnosi się do losu człowieka po śmierci, opracowanie nauczania o Paruzji według św. Pawła i pism Janowych, teologię powszechnego wskrzeszenia umarłych, zasady interpretacji poszczególnych fragmentów Biblii i oczywiście analizę najważniejszych fragmentów Apokalipsy.

Augustyn Jankowski OSB  (1916-2005) – opat tyniecki, profesor zwyczajny teologii, biblista, redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia, członek Papieskiej Komisji Biblijnej Kongregacji Nauki Wiary, doktor honoris causa PAT. Napisał trzydzieści własnych książek, był współautorem kolejnych dziesięciu. Opublikował też ponad sto artykułów w pismach teologicznych i dziełach zbiorowych. Od 1972 r. redagował serię biblijną „Attende lectioni”. Był wieloletnim kierownikiem duchowym prof. Anny Świderkówny.

Milena Kukla

BACK TO TOP