MENU
O wierze i teologii – o. Prof. Jacek Salij OP

Głównym celem uprawiania teologii nie jest zaspokajanie naszej ciekawości, ale doprowadzanie nas do coraz mocniejszej więzi z Bogiem.

Ufność w prawdy wiary, które rozważa teologia,  ma ostatecznie przemienić się w wieczne zjednoczenie ze Stwórcą. Wiara jednak musi być przez nas dobrze pojmowania, aby się w niej nie pogubić i nie wejść na błędne ścieżki. Temat wiary, jej relacji do teologii i refleksja nad trudnymi aspektami nauczania Kościoła, jest głównym tematem najnowszej publikacji o. Jacka Salija.

Autor, wytrawny znawca teologii, przez wiele lat odpowiadał czytelnikom miesięcznika W Drodze na nurtujące ich pytania dotyczące Pana Boga, Kościoła, cierpienia… Książka Wiara i  teologia stanowi zbiór wybranych odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary chrześcijańskiej. O. Salij porusza w niej zagadnienia takie jak: teologia poza Kościołem (czy w  ogóle jest możliwa?), czym jest światło wiary? dlaczego Pan Jezus tak dużo się modlił?

Tomasz rozróżnia trzy rodzaje aktów wiary: „wierzę, że”, następnie „wierzę Bogu” i wreszcie „wierzę w Boga”. „Wierzę, że” dotyczy materii wiary. Mianowicie za pomocą tych aktów odnosimy się do Boga Żywego, który się nam odsłonił w Jezusie Chrystusie, toteż mieści się w niej nie tylko prawda o trójjedyności Boga oraz prawda wcielenia i odkupienia, ale również wszystkie dogmaty wiary dotyczące Kościoła, sakramentów oraz naszego przeznaczenia ostatecznego. Dogmaty te bowiem dotyczą nadnaturalnych darów Bożych, których celem jest doprowadzenie nas do wiecznego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego wiary nawet w tym pierwszym aspekcie nie da się zastąpić wiedzą, gdyż na drodze rozumu naturalnego można osiągnąć co najwyżej wiedzę o istnieniu Boga i ogólne pojęcie na temat Jego przymiotów.

Jacek Salij OP, Wiara i teologia, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze Sp. z o.o., Poznań 2017.

BACK TO TOP