MENU
Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła dostępne w bibliotekach cyfrowych

Miło nam zaprezentować kolekcję polskich tłumaczeń dzieł Ojców Kościoła zgromadzonych w bibliotekach cyfrowych. Są to wydania stare lub nawet bardzo stare, ale ponieważ nowsze przekłady bywają trudno dostępne, to darmowe, pełne teksty mogą się okazać bardzo pomocne w poznawaniu Ojców. Niektóre z nich były nawet wznawiane bez zmian w ostatnich latach. Zapraszamy do lektury.

Z serii Pisma Ojców Kościoła:

 z greckiego tłum. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1924.
Nowsze tłumaczenia tych dzieł:
a) Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, tłum. A. Świderkówna, wstępami opatrzył i opracował M. Starowieyski, Sandomierz – Kraków 1988 (seria Ojcowie Żywi).
b) Ojcowie Apostolscy, tłum. A. Świderkówna, wstęp W. Myszor, Warszawa 1990 (seria Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy).
c) Nauka Dwunastu Apostołów (Didache), tłum. Wojciech Kania, Tarnów 1981 (seria Głos Tradycji).
d) Didache, Listy Ignacego, w: Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców Kościoła. (Głos Tradycji I – Seria nowa), tłumaczenia ks. Wojciecha Kani, redakcja wstęp i posłowie J. Królikowski, Ł. Wilczura, Tarnów 2000
z grec. tł., zaopatrzył wstępem, objaśn., skorowidzami Arkadjusz Lisiecki, Poznań 1924
Przekład wznowiony przez WAM, Kraków 1993.
z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1926.
Nowsze tłumaczenia:
a) 1 i 2 Apologia, w: Pierwsi apologeci greccy, tłum. wstęp i kom. L. Misiarczyk, Kraków 2004 (seria Biblioteka Ojców Kościoła)
b) 1 i 2 Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. L. Misiarczyk , Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012
4. Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, (t. 6: Rozmowa I-X, t. 7: Rozmowa XI-XXIV),
z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył L. Wrzoł, Poznań 1928-1929.
Nowsze tłumaczenia:
a) Rozmowy z Ojcami, t. 1, Rozmowy I-X, przekład i opr. ks. Arkadiusz Nocoń, Kraków 2002 (seria Źródła monastyczne)
b) Rozmowy z Ojcami, t. 2, Rozmowy XI-XVII, przekład i opr. ks. Arkadiusz Nocoń, wstępy M. Sheridan OSB, Kraków 2015 (seria Źródła monastyczne)
5. Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik,
z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Stahr, Poznań 1928.
Reprint: Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 2002.
6. Św. Augustyn, Pisma katechetyczne (Początkowe nauczanie katechizmu, Mowa o Symbolu do katechumenów, Wiara, nadzieja i miłość, Wiara i uczynki, Chrześcijańska walka),
z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzami opatrzył W. Budzik, Poznań 1929.
Nowsze tłumaczenie: Pisma katechetyczne, tłum. wstęp i opracowanie W. Budzik, PAX, Warszawa 1952
7. Św. Grzegorz z Nazjanzu, Listy,
w dodatku: Testament św. Grzegorza z Nazjanzu oraz XIV i LXXI List św. Bazylego do Grzegorza,
z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Stahr, Poznań 1933.
8. Tertulian, Apologetyk,
z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Sajdak, Poznań 1947.

Inne publikacje:

9. Św. Jan Chryzostom, Wykład Ewangelii św. Mateusza,  t. 1, t. 2, t. 3

tłum. J. Krystianicki, Lwów 1886
Nowe wydanie: Kraków 2000 (seria Źródła Myśli Teologicznej). Uwspółcześnienie tekstu: Elwira Buszewicz, rewizja, opracowania i przypisy: Arkadiusz Baron

10. Pseudo-Dionizy Areopagita, Dzieła świętego Dionizyusza Areopagity (O imionach Bożych, O teologii mistycznej, O hierarchii niebiańskiej, o hierarchii kościelnej, Listy),

przetł. i przedm. i wstępem zaopatrzył Emanuel Bułhak, Kraków 1932
Nowsze tłumaczenia:
a) Imiona Boskie: do Tymoteusza brata w kapłaństwie, tłum. M. Dzielska, Znak (1996) nr 4, 20-27.
b) Pisma teologiczne: Imiona Boskie. Teologia mistyczna. Listy, tłum. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 1997.
c) Pisma teologiczne II: Hierarchia niebiańska, Hierarchia kościelna, tłum. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 1999.

11. List św. Hieronima do Eustochium o zachowaniu dziewictwa,

z łac. na jęz. pol. przeł. alumni kursów teologicznych seminaryum sandomierskiego; przejrz., popr. i wyd. Jan Gajkowski, Warszawa 1903.
Nowsze tłumaczenia:
a) Listy do Eustochium, przekład wstęp i opr. B. Degórski O.S.P.P.E., Kraków 2004 (seria Źródła Monastyczne).
b) Listy św. Hieronima do Heliodora i Nepocyana : o życiu pustelniczem, kapłańskiem i zakonnem, z łac. na jęz. pol. przeł. alumni kursów teologicznych seminaryum sandomierskiego; przejrz., popr. i wyd. Jan Gajkowski, Warszawa 1904.

Publikacje wydane ponad sto pięćdziesiąt lat temu:

12. Św. Augustyn, Wyznania,  t. 1 t. 2

tł. Michał Bohusz Szyszko, Wilno 1844

13. Pisma świętego Augustyna

tł.Franciszek Wawrowski, Gniezno 1852

14. Ś. Aur. Augustyna biskupa Hippony O kazaniu Pańskiém na Górze: według Mateusza księgi dwie

tł. Leon Rzewuski, Kraków 1854

15. Pisma św. Jana Chryzostoma, t. 1 (1854), t. 2 (1854), t. 3 (1858)t. 4 (1861)

tł. Anzelm Załęski, Warszawa

Adam Czepielik

BACK TO TOP