MENU
Watykańska premiera encykliki „Laudato Si'”

Encyklika Laudato Si’ została po raz pierwszy publicznie zaprezentowana 18 czerwca 2015 r. podczas specjalnej konferencji prasowej w Watykanie. By podkreślić, że przedmiotem dokumentu jest naprawdę – jak głosi jego podtytuł – „troska o wspólny dom”, grono go przedstawiające było bardzo różnorodne.  Zatem, w wydarzeniu wzięli udział:

  • kard. Peter K.A. Turkson, przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax, która odpowiadała za przygotowanie pierwszej wersji dokumentu;
  • abp. John Zizioulas, prawosławny metropolita Pergamonu, reprezentujący Patriarchę Konstantynopola Bartłomieja I – honorowego zwierzchnika prawosławia, na którego powołuje się w swej encyklice papież;
  • prof. John Schellnhuber, dyrektor Poczdamskiego Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu, a zarazem członek Papieskiej Akademii Nauk;
  • Carolyn Woo, przewodnicząca Catholic Relief Services, międzynarodowej organizacji humanitarnej z siedzibą w USA;
  • Valeria Martano ze Wspólnoty Sant’Egidio, zajmującej się pomocą ludziom biednym oraz dialogiem ekumenicznym.

Pełen zapis spotkania (które odbywało się w językach włoskim i angielskim) można znaleźć na watykańskim kanale na YouTube:

W biuletynie Stolicy Apostolskiej można także znaleźć spisane teksty przemówień wygłoszonych podczas premiery encykliki. Na stronach watykańskich zamieszczone jest też polskie tłumaczenie dokumentu.

Eliza Litak

BACK TO TOP