MENU
Teologia fundamentalna

Teologia fundamentalna stawia sobie za cel ukazanie wiarygodności chrześcijańskiego Objawienia. Najkrócej, chce ukazać racjonalność chrześcijańskiego przesłania.

Argumenty za istnieniem Boga

BACK TO TOP