MENU
Współpracują z nami

Mateusz Przanowski OP

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wiceprezes Fundacji DSFT. Wykładowca teologii dogmatycznej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie oraz asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pasjonat św. Tomasza z Akwinu.

Eliza Litak

Doktor socjologii, ale porzuciła swą dziedzinę nauki jako niedającą odpowiedzi na pytania o „życie, wszechświat i całą resztę”. Obecnie sekretarz Instytutu Tomistycznego w Warszawie, a poprzednio – Fundacji „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”. Okazjonalnie tłumacz i redaktor.

Michał Paluch OP

Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie. Był regensem Polskiej Prowincji Dominikanów, wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pełnił także urząd rektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego (2010-2013) oraz dyrektora Instytutu Tomistycznego w Warszawie (2002-2010). Zajmuje się przede wszystkim teologią systematyczną oraz filozofią religii.

Danuta Piekarz

Biblistka i italianistka, wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów. Przez pięć lat była też konsultorką Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.

Milena Kukla

Absolwentka teologii  oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pasjonuje się fotografią.

Paulina Owsiak

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Ignatianum, obecnie studentka teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miłośniczka podróży górskich, wypraw rowerowych oraz dobrej muzyki. Zafascynowana postacią Dietricha von Hildebranda.

Tomasz Gałuszka OP

Dr hab. w zakresie historii, mediewista, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (gdzie jest adiunktem w Katedrze Historii Starożytnej i Średniowiecznej) oraz Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jest także dyrektorem Dominikańskiego Instytutu Historycznego i sekretarzem Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem. Interesuje się zwłaszcza historią Kościoła w średniowieczu, herezją, paleografią i epigrafiką łacińską.

Jacek Wojtysiak

Filozof, kierownik Katedry Teorii Poznania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wykłada także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów oraz w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Specjalizuje się w ontologii, metafizyce, filozofii Boga i religii, metafilozofii i dydaktyce filozofii.

BACK TO TOP