MENU
Dysputa II – Sprawiedliwość a miłosierdzie

Współcześnie bardzo często możemy spotkać się z przeciwstawianiem sobie sprawiedliwości i miłosierdzia. Nieraz można spotkać się z opiniami, iż to pierwsze jest właściwe dla „starotestamentowego” Boga, zaś drugie – dla Boga Nowego Testamentu, objawionego w Jezusie. Niekiedy linię podziału szkicuje się inaczej: sprawiedliwość ma być czymś „ludzkim”, zaś miłosierdzie – czymś „boskim”. Czy jednak takie kontrastowanie dwóch atrybutów Boga ma uzasadnienie w katolickiej teologii? Jak oba te pojęcia były w Kościele rozumiane przez wieki i jak postrzegano relacje między nimi?

4. Sprawiedliwość Boża w pismach Pawłowych (cz. II)

Sprawiedliwość Boża w listach Pawłowych (Corpus Paulinum) „od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi” (Rz 1,17), a znajduje swoje najpełniejsze objawienie w dobrej nowinie o życiu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwy Sędzia W Liście do Rzymian Bóg […]

Przeczytaj całość

4. Sprawiedliwość Boża w pismach Pawłowych (cz. I)

Sprawiedliwość Boża w listach Pawłowych (Corpus Paulinum) „od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi” (Rz 1,17), a znajduje swoje najpełniejsze objawienie w dobrej nowinie o życiu i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość, wierność, wiara To w sprawiedliwości Bożej […]

Przeczytaj całość

4. Sprawiedliwość Boża w Piśmie Świętym (cz. IV). Apokalipsa

Apokalipsa jest księgą pełną cytatów i odwołań do Starego Testamentu. Znajdziemy je między innymi w obrazach Boga – sprawiedliwego Sędziego oraz Bożego gniewu, który w Starym Testamencie miał zapowiadać gniew eschatologiczny. Jednocześnie jest wizją dziejów […]

Przeczytaj całość

3. Sprawiedliwość Boża w Piśmie Świętym (cz. III). Ewangelie – część II

W Nowym Testamencie sprawiedliwość „to nie tylko cnota w ujęciu prawniczym i etycznym, ale postawa ducha, która prowadzi po drodze bezwzględnego i nienagannego pełnienia woli Bożej zawartej w Prawie”. Chrystus, Słowo Wcielone, wypełnia Prawo, będąc […]

Przeczytaj całość

3. Sprawiedliwość Boża w Piśmie Świętym (cz. III). Ewangelie – część I

W Ewangeliach, podobnie jak w Starym Testamencie, Bóg jest źródłem wszelkiej sprawiedliwości. Bóg pozostaje sędzią sprawiedliwym, choć sama terminologia sprawiedliwości pojawia się rzadko[1]. To od Niego pochodzi Prawo, ale samo wypełnianie go – choćby było […]

Przeczytaj całość

2. Sprawiedliwość Boża w Starym Testamencie (cz. II). Obrazy Bożej Sprawiedliwości

W Piśmie Świętym wiele jest obrazów Bożej sprawiedliwości, które budowane są na zasadzie analogii do sprawiedliwości ludzkiej. W ten sposób przymiot, który prawdziwy jest tylko w Bogu, a w człowieku znajduje swoje odbicie, opisywany jest […]

Przeczytaj całość

1. Sprawiedliwość Boża w Starym Testamencie (cz. I)

1. O terminach Liczne użycia w Piśmie Świętym terminologii związanej ze sprawiedliwością wskazują na istotność tego zagadnienia[1]. Ich rozróżnienie jednak nastręcza trudności już na poziomie przekładu. Oznaczającemu sprawiedliwość hebrajskiemu rdzeniowi cdq, od którego pochodzi rzeczownik cedagah, […]

Przeczytaj całość


Dodaj komentarz

BACK TO TOP