MENU
Ewangelia i Tradycja

Bernard Sesboüé

Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 2012

Tytuł oryginalny: L’Evangile et la Tradition   (2008)

Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś

220 s.

Ewangelia i Tradycja – dwie rzeczywistości, które zarówno na przestrzeni historii, jak i dziś często są sobie przeciwstawiane. Bernard Sesboüé zadaje w swojej książce pytanie, czy słusznie? I dalej: czy faktycznie są to dwie rzeczywistości, czy może różne przejawy tego samego, co do istoty, dziedzictwa? Dzieło dominikanina jest zwięzłą próbą przedstawienia niezmienności Ewangelii w czasie, z jednoczesnym ukazaniem na czym polegała jej nowość, czy to w określonych momentach historycznych, czy też w odniesieniu do wielowiekowych procesów, w których odegrała rolę, a także o wynikających stąd zadaniach w teraźniejszości.

Spis treści

BACK TO TOP