MENU
Jezus Chrystus Jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zbawieniu

Bernard Sesboüé

Poznań: Wydawnictwo „W drodze”, 2015

Tytuł oryginalny:  Jésus-Christ, l’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut (2003)

Tłumaczenie: Agnieszka Kuryś

Tom I – 586 s.

Tom II – 512 s.

Dla człowieka kwestia zbawienia jest pytaniem o ostateczne powodzenie jego życia. Praca francuskiego jezuity Bernarda Sesboüégo stanowi jedną z najbogatszych prezentacji myśli chrześcijańskiej, zmagającej się z tym pytaniem. Ten znakomity profesor i autor fundamentalnych ujęć teologicznych łączy w książce niezwykle bogate odwołania do źródeł doktryny chrześcijańskiej z inspirującym sposobem interpretacji współczesnych modeli soteriologicznych. Czym jest zbawienie? Czy jest dziełem życia, czy śmierci? Czy to pomysł mściwego Boga, który żąda śmierci Syna, by zaspokoić własną sprawiedliwość? – to tylko niektóre z pytań, jakie Bernard Sesboüé podejmuje w ożywczym kontekście dwóch tysięcy lat myśli soteriologicznej.

Spis treści (t. I-II)

BACK TO TOP