MENU
Interdyscyplinarne studia z judaizmu i relacji chrześcijańsko-żydowskich

Dla tych, którzy interesują się judaizmem i relacjami chrześcijańsko-żydowskimi, nowa inicjatywa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie może okazać się bardzo interesująca. Chodzi o studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-BirkenauCentrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu  oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Wśród wykładowców są między innymi: bp dr hab. Grzegorz Ryś, ks. prof. dr hab. Łukasz  Kamykowski (UPJPII), Nili Amit, Piotr Kowalik (Muzeum POLIN), ks. dr Manfred Deselaers (CDiM), dr Joanna BARCIK  (UPJPII).

Studia są skierowane przede wszystkim do pracowników mediów oraz  instytucji kultury, przewodników muzealnych i grup turystycznych, pracowników wszelkich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi oraz prowadzeniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i wszystkich osób zainteresowanych judaizmem i relacjami z Żydami.

Szczegóły znajdują się tutaj.

„Zbliżenie z Żydami i ich religią nie może polegać na prawieniu tanich komplementów, ani tym bardziej na ignorancji czy wypaczaniu nauczania chrześcijańskiego. Musi polegać na prawdzie! W przeciwnym wypadku nie przynosi pożytecznych rezultatów, a tylko deformację, która w naszych czasach stanowi przejaw judaizacji chrześcijaństwa, równie niebezpiecznej jak tendencje judaizujące, które miały miejsce w pierwszych wiekach, zwalczane przez Ojców Kościoła oraz apologetów i pisarzy wczesnochrześcijańskich. W tym miejscu warto przytoczyć słowa św. Ignacego z Antiochii: 'Jest rzeczą bezsensowną mówić o Jezusie Chrystusie i zarazem żyć po żydowsku, ponieważ to nie chrześcijaństwo przyjęło judaizm, lecz judaizm chrześcijaństwo, w którym zgromadzili się wszyscy ludzie wierzący w Boga’ (’List do Magnezjan’, VIII, 3)” (ks. prof. Waldemar Chrostowski, wywiad dla portalu Bibuła).

Milena Kukla

BACK TO TOP