MENU
slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nie wszyscy muszą być zawodowymi teologami, jednak pewien zasób wiedzy teologicznej przyda się każdemu. Pozwala ona bowiem na lepsze zrozumienie tego, co wyznajemy oraz chroni przed powierzchownym podchodzeniem do zagadnień związanych z wiarą. Szkoła Teologii ma zatem służyć stopniowemu i uporządkowanemu poznawaniu tej dziedziny. Ponieważ zaś to metoda scholastyczna do dziś słynie z systematyczności, strona ta opiera się właśnie na jej podstawowych formach: od zbioru wykładów na temat samej teologii i jej poszczególnych dyscyplin (summa), poprzez szczegółową analizę wybranych zagadnień (quaestiones disputatae), aż do krótkich dyskusji na dowolny temat (quaestiones quodlibetales).


nova et vetera
Warto wydobywać ze skarbca teologii "rzeczy nowe i stare" (por. Mt 13, 52) - czyli czerpać zarówno z jej przebogatej tradycji, jak i z jej najnowszego dorobku. W tym dziale znajdują się zatem i aktualności teologiczne i "odgrzebane" przez naszą redakcję wiadomości, wykłady, teksty.

800
Od 7 listopada 2015 r. do 21 stycznia 2017 r. trwają obchody jubileuszu osiemsetlecia Zakonu Kaznodziejskiego. Z tej okazji chcemy przypomnieć choć część wielkiego dorobku teologicznego dominikanów, jaki nagromadził się przez te wieki.
BACK TO TOP