MENU
Teologia dogmatyczna

To podstawowa dyscyplina teologii, poświęcona systematycznemu wykładowi prawd wiary. Jej najbardziej znane działy to: trynitologia (o Trójcy Świętej), chrystologia (o Chrystusie), eklezjologia (o Kościele), czy eschatologia (o rzeczach ostatecznych).

Chrystologia 14. Teologia i dogmat w tradycji patrystycznej i soborowej. I. Pierwotna chrystologia Ojców (II-III w.). Cz. I

Uwaga wstępna W naszym pobieżnym wykładzie chrystologii przechodzimy z okresu apostolskiego do epoki poapostolskiej, inaczej mówiąc z porządku objawienia do porządku tradycji. Wiara pierwszych pokoleń uczniów i sposób jej wyrażenia, które przekazuje Nowy Testament stają się „regułą wiary”. Dla całej późniejszej refleksji nad osobą i dziełem Chrystusa mają one wartość fundamentalnego autorytetu. Są normatywnym punktem […]

Chrystologia

O stworzeniu według św. Tomasza z Akwinu

Trynitologia

BACK TO TOP