MENU
Elementy Spisu

Euzebiusz z Cezarei

Euzebiusz urodził się w Cezarei, w Palestynie około 263 r. Miejscu urodzenia zawdzięczał dostęp do słynnej, dobrze zaopatrzonej biblioteki, założonej przez Orygenesa. To tam poznał wszystkie dzieła zarówno kultury pogańskiej jak i chrześcijańskiej oraz kształcił się pod okiem Pamfila, przejmując od niego wraz z solidną wiedzą uwielbienie dla Orygenesa. Uważa się, że, z wyjątkiem samego […]

Zobacz

Ewagriusz z Pontu

Ojciec pustyni, uważany za twórcę mistycyzmu mniszego, autor bardzo wielu pism ascetycznych. Jest to jeden z tych teologów, o których wiedzę czerpiemy przede wszystkim z zachowanych pism uczniów, w tym przypadku z dzieł Palladiusza – w Opowiadaniach dla Laususa można odnaleźć rozdział poświęcony życiu pontyjskiego mnicha. Niektóre elementy życiorysu Ewagriusza pozostają jednak niepewnymi, stąd też wielu […]

Zobacz

Fulgencjusz z Ruspe, św.

Ojciec Kościoła, teolog, autor pism polemicznych, uczeń i kontynuator myśli św. Augustyna. Najważniejszych informacji o nim dostarcza Żywot św. Fulgencjusza, pozostawiony przez jego ucznia, diakona Ferranda z Kartaginy. Fulgencjusz urodził się w Telepte, gdzie dzięki dobrej pozycji rodziny zdobył solidne wykształcenie. Z początku pracował jako poborca podatkowy, lecz szybko został mnichem, zrzekając się majątku. Wyświęcony […]

Zobacz

Garrigou-Lagrange Réginald

Réginald Garrigou-Lagrange  (imię chrzestne: Marie Aubin Gontran) urodził się 21 lutego 1877 r. w Auch, w południowo-zachodniej Francji. W wieku dwudziestu lat zrezygnował ze studiów medycznych w Bordeaux i wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Amiens, gdzie w 1900 r. złożył śluby zakonne, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował filozofię i teologię w Flavigny-sur-Ozerain […]

Zobacz

Granat Wincenty

Sługa Boży (1900 – 1979) – prezbiter, kanonik, rektor KUL „(…) Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem (…)”[1], pisał poetycko kardynał Karol Wojtyła o świętym biskupie Stanisławie. Podobnie bez wątpienia mógłby powiedzieć Kościół sandomierski i polski o Słudze Bożym Wincentym Granacie, jednym z największych polskich teologów XX wieku. Godnym […]

Zobacz

Grzegorz z Nazjanzu, św.

Grzegorz urodził się w Arianzos, koło Nazjanzu w Kapadocji, jako syn biskupa Grzegorza z Nazjanzu Starszego. Wykształcenie odbierał najpierw razem z młodszym bratem Cezarym w szkole retorów w Cezarei Kapadockiej. Gdy Cezary w 349 r. podjął decyzję o wyjeździe na studia medyczne do Aleksandrii, Grzegorz odbył razem z nim część drogi, do Cezarei Palestyńskiej. Tam […]

Zobacz
BACK TO TOP