MENU
Elementy Spisu

Ignacy Antiocheński, św.

Jeden z pierwszych biskupów Antiochii; piastował ten urząd najprawdopodobniej w latach 70-107, jako kolejny następca świętego Piotra. Były to dla chrześcijan czasy niespokojne, rozpoczęły się wówczas ich prześladowania przez cesarza Trajana. Święty Ignacy jako przedstawiciel wspólnoty został skazany przez namiestnika prowincji syryjskiej na śmierć przez rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom na arenie w Rzymie. Długa […]

Zobacz

Ireneusz z Lyonu, św.

O życiu św. Ireneusza z Lyonu wiemy zdecydowanie mniej niż o jego teologii. Kilka faktów na jego temat podał Euzebiusz z Cezarei, czerpiąc je z dzieł samego Ireneusza[1]. Św. Ireneusz urodził się w Azji Mniejszej między 130 a 140 rokiem[2]. W młodości był uczniem Polikarpa ze Smyrny[3]. Następnie udał się do Lyonu, łacińskiego Lugdunum[4], przez […]

Zobacz

Jan od Krzyża, św.

Juan de Yepes urodził się w Fontiveros, w Hiszpanii w 1542 r. Był synem szlachcica Gonzaleza oraz Katarzyny Alvarez, kobiety z ludu. Ich małżeństwo było obyczajowym skandalem i spowodowało utratę dziedzictwa przez wcześniej zamożnego ojca. Jan urodził się więc w ubogiej rodzinie, jako jeden z trojga rodzeństwa. W kilka lat po jego urodzeniu zmarł ojciec […]

Zobacz

Justyn Męczennik, św.

Justyn urodził się ok. 100 r. w Flavia Neapolis w Samarii, mieście wybudowanym na ruinach antycznego Sychem po wojnie żydowskiej 66-70. Jako dorosły zapragnął poznawać filozofię i rozpoczął poszukiwanie przewodnika na obranej przez siebie drodze. Zwrócił się do przedstawicieli słynnych szkół, kolejno: stoika, perypatetyka i pitagorejczyka, jednak nie znalazł u nich mądrości której szukał. Udał […]

Zobacz

Lubac Henri de

Jezuita, znawca patrystyki, jeden z najważniejszych teologów Soboru Watykańskiego II. Urodził się i zmarł we Francji. Wychowany w wierzącej rodzinie, od początku odznaczał się szczególnym zainteresowaniem sprawami Kościoła. Po ukończeniu szkoły średniej studiował przez rok prawo[1], a następnie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jego nowicjat przebiegł niespokojnie: przerwała go pierwsza wojna światowa (podczas której de Lubac […]

Zobacz
BACK TO TOP