MENU
Teologowie

W dziale tym znajdą Państwo biogramy wszystkich teologów, o których mowa jest na naszej stronie.

Jezuita, znawca patrystyki, jeden z najważniejszych teologów Soboru Watykańskiego II. Urodził się i zmarł we Francji. Wychowany w wierzącej rodzinie, od początku odznaczał się szczególnym zainteresowaniem sprawami Kościoła. Po ukończeniu szkoły średniej studiował przez rok prawo[1], a następnie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jego nowicjat przebiegł niespokojnie: przerwała go pierwsza wojna światowa (podczas której de Lubac […]

Przeczytaj całość

John Henry Newman urodził się w Londynie w 1801 r., w czasach gdy empiryzm i sceptycyzm Davida Hume’a („sławnego niedowiarka z poprzedniego wieku”) wykorzystywany był coraz powszechniej w dowodzeniu, iż chrześcijaństwo stoi w sprzeczności z naturalnym doświadczeniem i prawami natury. Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa. W wieku siedmiu lat zaczął uczęszczać do renomowanej szkoły prywatnej […]

Przeczytaj całość

Zanim Orygenes zyskał sławę teologa, znany był jako doskonały nauczyciel. W rodzinnym mieście, Aleksandrii, kontynuował nauczanie w szkole swojego ojca, który został ścięty w czasie prześladowania chrześcijan przez cesarza Septymiusza Sewera. Obok nauki filozofii, Orygenes zajmował się również wykładami dla katechumenów, którym patronował biskup Aleksandrii, Demetrios. Chwała jego wymowy, jak nazwał dar Orygenesa św. Hieronim, […]

Przeczytaj całość

Théodore Pinckaers urodził się w 1925 roku w Liège, w Belgii. W wieku osiemnastu lat wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego. Po dwóch latach seminaryjnej formacji zdecydował się na przejście do zakonu dominikanów. Wstąpił do klasztoru La Sarte w Huy, przyjmując imię Servais. Tamtejszy klasztor uformował go nie tylko jako zakonnika, ale także jako przyszłego wybitnego […]

Przeczytaj całość

Choć obecnie znany jest przede wszystkim jako 265. papież, Joseph Ratzinger już wcześniej, przez ponad pół wieku pracy naukowej, zdobył pozycję jednego z najbardziej liczących się współczesnych teologów. Wykładał na uniwersytetach w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie; brał udział w obradach II Soboru Watykańskiego jako peritus (oficjalny doradca); był także współzałożycielem – wraz z m.in. […]

Przeczytaj całość

Domingo de Soto znany jest jako uczeń Francisca Vitorii, nazywanego ojcem hiszpańskiej scholastyki, oraz jako przedstawiciel tzw. szkoły teologicznej z Salamanki. Urodził się w 1494 r. w Segovii. Studiował sztuki wyzwolone najpierw w Alcalá, później na Sorbonie, gdzie prawdopodobnie poznał Francisca Vitorię. W Paryżu rozpoczął też studia z teologii. W wieku 30 lat, po podróży […]

Przeczytaj całość

Francisco Suárez był hiszpańskim jezuitą, jednym z pierwszych członków Towarzystwa Jezusowego, który zapisał się w jego historii jako wybitny filozof, ale przede wszystkim teolog. Urodził się w Granadzie, w 1548 r. Do zakonu wstąpił w wieku szesnastu lat. Kształcił się w Salamance, a następnie przez wiele lat nauczał w Vallaloid, Rzymie, Alcalá, Coimbrze. Zmarł w […]

Przeczytaj całość

Błogosławiony Henryk Suzo dał się nam już poznać jako trubadur i rycerz Mądrości Przedwiecznej, co może upodabniać go do postaci ze średniowiecznych legend. Faktycznie, stał się bohaterem legend, a część faktów z jego życia jest trudna do ustalenia, jednak nie ulega kwestii, że jego życie, które przypadło na trudny dla Kościoła XIV w., pełne było […]

Przeczytaj całość

Jan Tauler to, obok Mistrza Eckharta, jeden z najważniejszych mistyków nadreńskich, który pozostawił po sobie zbiór ponad osiemdziesięciu Kazań, stanowiących równocześnie jedno z nielicznych wiarygodnych źródeł mówiących o jego życiu duchowym. Urodzony ok. 1300 r. w Strasburgu, jako nastolatek wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Nowicjat odbył w klasztorze w Strasburgu, a studia humanistyczne i filozoficzne w […]

Przeczytaj całość

Tertulian urodził się około 150-160 r. w zamożnej pogańskiej rodzinie w Kartaginie. Miasto to było wówczas intelektualnym centrum Afryki Północnej, nie dziwi więc fakt, że ojciec, będący naczelnikiem wojskowym, zapewnił Tertulianowi wszechstronne wykształcenie klasyczne. Chłopiec był, na co wskazuje jego późniejsza twórczość, wybitnie uzdolniony, dzięki czemu mógł w stopniu biegłym poznać filozofię, literaturę klasyczną, retorykę, […]

Przeczytaj całość
BACK TO TOP