MENU
Teologowie

W dziale tym znajdą Państwo biogramy wszystkich teologów, o których mowa jest na naszej stronie.

Euzebiusz urodził się w Cezarei, w Palestynie około 263 r. Miejscu urodzenia zawdzięczał dostęp do słynnej, dobrze zaopatrzonej biblioteki, założonej przez Orygenesa. To tam poznał wszystkie dzieła zarówno kultury pogańskiej jak i chrześcijańskiej oraz kształcił się pod okiem Pamfila, przejmując od niego wraz z solidną wiedzą uwielbienie dla Orygenesa. Uważa się, że, z wyjątkiem samego […]

Przeczytaj całość

Ojciec pustyni, uważany za twórcę mistycyzmu mniszego, autor bardzo wielu pism ascetycznych. Jest to jeden z tych teologów, o których wiedzę czerpiemy przede wszystkim z zachowanych pism uczniów, w tym przypadku z dzieł Palladiusza – w Opowiadaniach dla Laususa można odnaleźć rozdział poświęcony życiu pontyjskiego mnicha. Niektóre elementy życiorysu Ewagriusza pozostają jednak niepewnymi, stąd też wielu […]

Przeczytaj całość

Ojciec Kościoła, teolog, autor pism polemicznych, uczeń i kontynuator myśli św. Augustyna. Najważniejszych informacji o nim dostarcza Żywot św. Fulgencjusza, pozostawiony przez jego ucznia, diakona Ferranda z Kartaginy. Fulgencjusz urodził się w Telepte, gdzie dzięki dobrej pozycji rodziny zdobył solidne wykształcenie. Z początku pracował jako poborca podatkowy, lecz szybko został mnichem, zrzekając się majątku. Wyświęcony […]

Przeczytaj całość

Réginald Garrigou-Lagrange  (imię chrzestne: Marie Aubin Gontran) urodził się 21 lutego 1877 r. w Auch, w południowo-zachodniej Francji. W wieku dwudziestu lat zrezygnował ze studiów medycznych w Bordeaux i wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Amiens, gdzie w 1900 r. złożył śluby zakonne, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował filozofię i teologię w Flavigny-sur-Ozerain […]

Przeczytaj całość

Sługa Boży (1900 – 1979) – prezbiter, kanonik, rektor KUL „(…) Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem (…)”[1], pisał poetycko kardynał Karol Wojtyła o świętym biskupie Stanisławie. Podobnie bez wątpienia mógłby powiedzieć Kościół sandomierski i polski o Słudze Bożym Wincentym Granacie, jednym z największych polskich teologów XX wieku. Godnym […]

Przeczytaj całość

Grzegorz urodził się w Arianzos, koło Nazjanzu w Kapadocji, jako syn biskupa Grzegorza z Nazjanzu Starszego. Wykształcenie odbierał najpierw razem z młodszym bratem Cezarym w szkole retorów w Cezarei Kapadockiej. Gdy Cezary w 349 r. podjął decyzję o wyjeździe na studia medyczne do Aleksandrii, Grzegorz odbył razem z nim część drogi, do Cezarei Palestyńskiej. Tam […]

Przeczytaj całość

Jeden z pierwszych biskupów Antiochii; piastował ten urząd najprawdopodobniej w latach 70-107, jako kolejny następca świętego Piotra. Były to dla chrześcijan czasy niespokojne, rozpoczęły się wówczas ich prześladowania przez cesarza Trajana. Święty Ignacy jako przedstawiciel wspólnoty został skazany przez namiestnika prowincji syryjskiej na śmierć przez rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom na arenie w Rzymie. Długa […]

Przeczytaj całość

O życiu św. Ireneusza z Lyonu wiemy zdecydowanie mniej niż o jego teologii. Kilka faktów na jego temat podał Euzebiusz z Cezarei, czerpiąc je z dzieł samego Ireneusza[1]. Św. Ireneusz urodził się w Azji Mniejszej między 130 a 140 rokiem[2]. W młodości był uczniem Polikarpa ze Smyrny[3]. Następnie udał się do Lyonu, łacińskiego Lugdunum[4], przez […]

Przeczytaj całość

Juan de Yepes urodził się w Fontiveros, w Hiszpanii w 1542 r. Był synem szlachcica Gonzaleza oraz Katarzyny Alvarez, kobiety z ludu. Ich małżeństwo było obyczajowym skandalem i spowodowało utratę dziedzictwa przez wcześniej zamożnego ojca. Jan urodził się więc w ubogiej rodzinie, jako jeden z trojga rodzeństwa. W kilka lat po jego urodzeniu zmarł ojciec […]

Przeczytaj całość

Justyn urodził się ok. 100 r. w Flavia Neapolis w Samarii, mieście wybudowanym na ruinach antycznego Sychem po wojnie żydowskiej 66-70. Jako dorosły zapragnął poznawać filozofię i rozpoczął poszukiwanie przewodnika na obranej przez siebie drodze. Zwrócił się do przedstawicieli słynnych szkół, kolejno: stoika, perypatetyka i pitagorejczyka, jednak nie znalazł u nich mądrości której szukał. Udał […]

Przeczytaj całość
BACK TO TOP